Základné informácie o 10. Oravskom cyklomaratóne 2017

9. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Oravských kopcov.
Oravský cyklomaratón je jedným z pretekov série SLOVAK XCM TOUR 2016 (www.cyklomaraton.sk) a aj série Žilinská župa TOUR 2016 (www.zupatour.sk).
Súčasťou Oravského cyklomaratónu je aj Slovenský pohár XCM a Detská tour Petra Sagana (www.detskatour.sk).

USPORIADATEĽ:
Cykloklub Dolný Kubín

SPOLUUSPORIADATELIA:
Mesto Dolný Kubín
Obec Malatiná
Obec Pucov
Materské centrum Píšťalka

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:
Policajný zbor Slovenskej republiky
Požiarny zbor Slovenskej republiky
Mestská polícia Dolný Kubín
Horská záchranná služba
Horská služba Orava
Slovenský skauting 53. Zbor Gentiana
HK James Dolný Kubín
KST Pajta Malatiná

MIESTO KONANIA:
Dolný Kubín

DÁTUM KONANIA:

sobota 2. 7. 2016

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri