SLOVAK XCM TOUR 2016 - KATEGÓRIE

 

Pre seriál pretekov SLOVAK XCMTOUR 2015 sú stanovené kategórie:

 MUŽI :

 a/ kadeti – 15,16 rokov

b/ juniori – 17,18 rokov

c/ muži – 19 až 39 rokov

d/ muži Masters B – 40 až 49 rokov

e/ muži Masters C – 50 až 59 rokov

f/ muži Masters D – nad 60 rokov

 

  1. ŽENY :

a/ kadetky - 15,16 rokov

b/ juniorky – 17, 18 rokov

c/ ženy – 19 až 39 rokov

d/ ženy Masters B – 40 až 49 rokov

e/ ženy Masters C – nad 50 rokov

 

Na jednotlivých maratónoch seriálu SLOVAK XCM TOUR sú vyhlasované kategórie členené nielen podľa veku účastníka, ale aj podľa absolvovanej trate (maratón, polmaratón, štvrťmaratón).

Zisk bodov do celkových výsledkov seriálu sa uskutočňuje v rámci uvedených kategórií podľa Pravidiel SLOVAK XCM TOUR článok 10.

Niektoré maratóny môžu mať kategórie navyše na ďalších trasách napr. Extrém Maratón, alebo v ďalších kategóriách platných len pre príslušný maratón.

Kategórie sa budú v záverečnom hodnotení vyhlasovať len v prípade, že v klasifikácii budú mať zarátané výsledky minimálne z troch pretekov minimálne piati pretekári resp. tri pretekárky.


Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Vyhlasovanie výsledkov kategórií na jednotlivých pretekoch prináleží organizátorovi preteku.

Podmienkou na vyhlásenie kategórie v celkovom hodnotení seriálu SLOVAK XCM TOUR a na odovzdávanie cien v danej kategórii je klasifikácia minimálne troch cyklistiek v ženských kategóriách, resp. piatich cyklistov v mužských kategóriách.

Slovenský pohár sa vypisuje pre 4 kategórie :

a/ juniori – trasa C (polmaratón)

b/ juniorky – trasa C (polmaratón)

c/ Muži Elite – od 19 rokov vyššie– trasa B (maratón)

d/ Ženy Elite – od 19 rokov vyššie – trasa B (maratón)


Kategórie pre jednotlivé trasy :

 

  EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“  
1 MM Muži 19 - 39 rokov 1977 – 1997  
2 MMM Muži MASTERS B
40 - 49 rokov 1967 - 1976  
3 MBM Muži MASTERS C
50 - 59 rokov 1957 - 1966  
4 MCM Muži MASTERS D
60 rokov a viac 1956 a skôr  
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 1997 a skôr  
           
  MARATÓN - Dlhá trať „B“  
6 MM Muži 19 - 39 rokov 1977 – 1997  
7 MMM Muži MASTERS B
40 - 49 rokov 1967 - 1976  
8 MBM Muži MASTERS C
50 - 59 rokov 1957 - 1966  
9 MCM Muži MASTERS D
60 rokov a viac 1956 a skôr  
10 ZM Ženy 19 a viac rokov 1997 a skôr  
           
  POLMARATÓN - Stredná trať „C“  
11 JP Juniori 17 - 18 rokov 1998 - 1999  
12 MP Muži 19 - 39 rokov 1977 - 1997  
13 MMP MASTERS B
40 - 49 rokov 1967 - 1976  
14 MBP MASTERS C
50 - 59 rokov 1957 - 1966  
15 MCP MASTERS D
60 rokov a viac 1956 a skôr  
16 ZJP Juniorky 17 - 18 rokov 1998 - 1999  
17 ZP Ženy 19 - 39 rokov 1977 - 1997  
18 ZMBP Ženy MASTERS B 40 - 49 rokov 1967 - 1976  
19 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1966 a skôr  
           
  ŠTVRŤMARATÓN - Krátka trať „D“  
20 Kadeti 15 - 16 rokov 2000 - 2001  
21 Juniori 17 - 18 rokov 1999 - 1998  
22 Muži od 19 rokov 1997 a skôr  
23 ZKŠ Kadetky 15 - 16 rokov 2000 – 2001  
24 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 1998 - 1999  
25 Ženy od 19 rokov 1997 a skôr  

 

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri